2023.09.30., szombat - Jeromos
Szeged: 23o - 23o
Az ország 19 megyéjében

Átadták vitéz livnói Hadfy Imre felújított síremlékét Kiszomboron

Bottyán Róbert | 2023. június 17. - 18:15
Átadták vitéz livnói Hadfy Imre felújított síremlékét Kiszomboron

A napokban történt vitéz livnói Hadfy Imre (1853-1936) gyalogsági tábornok, belső titkos tanácsos felújított síremlékének műszaki átadása Kiszomboron. A sírhely felújítása a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság (HM HIM HHI) előzetes felmérése alapján, a HM HIM finanszírozásában valósult meg.

Az igazgatóság tájékoztatása szerint a síremléket az elmúlt évtizedek szélsőséges időjárása erősen kikezdte, ezért indokolttá vált felújítása. A sírt megtisztították, a repedéseket kitöltötték, a hiányzó díszítőelemeket pótolták, valamint a síremlék tetejére új műkő keresztet helyeztek. A névtábla javításra és fényezésre, a feliratok újrafestére kerültek és az emlékmű környezetét rendezték. A felújításnak köszönhetően a sírbolt ismét méltóvá vált első világháborús katonahősünk emlékéhez.

Vitéz livnói Hadfy Imre 1853. november 2-án született a Szatmár vármegyei Nagykárolyban. A Nagy Háború kitörésekor már altábornagyként a kassai III. Honvédkerület parancsnoka volt. 1914. augusztus 9-től az újonnan összeállított magyar királyi 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnokának nevezték ki, s e minősítésében került a keleti frontvonalra, ahol egységével hozzájárult a decemberi limanowai csata sikeréhez.

1918. július 4-től a Piavénál harcoló XXIII. hadtest parancsnokává nevezték ki. A fegyverszünetet is ott élte meg, de már a XXIV. hadtest parancsnokaként. 1918. augusztus 12-én belső titkos tanácsossá nevezték ki. 1918. december 1-jén nyugdíjazták, 1919 szeptemberétől Makón élt. 1922. augusztus 15-én vitézi címmel tüntették ki. 1925-ben Kiszomborba költözött, emlékiratának írása közben itt érte a halál 1936. március 29-én.

Fotó: Facebook/Magyar hadisírgondozás